บริษัท เอ็กซ์ทรีมเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ โซลูชั่น จำกัด

          ก่อตั้งโดย กลุ่มผู้บริหารที่มีประสบการณ์การทำงานอันยาวนานทั้งในด้านโรงงานอุตสาหกรรม และธุรกิจด้านการบริการ  มีความเชี่ยวชาญสูงในงานทางด้านวิศวกรรมและนวัตกรรมสมัยใหม่ โดยดำเนินธุรกิจในด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ ออกแบบ ติดตั้งทางด้านระบบปรับอากาศ ระบบทำความเย็น Clean Cold room system ระบบไฟฟ้าประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงการบริการให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลทางวิศวกรรม สำหรับธุรกิจใหม่และการขยายธุรกิจเดิม นอกจากนี้บริษัทได้เล็งเห็นถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า ทางบริษัทจึงได้มีการดำเนินกิจการในส่วนของงานระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตภัณฑ์หลากหลายที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ระบบปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์และระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติ เพื่อรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีในอนาคตสำหรับธุรกิจทุกประเภท โดยบริษัทมีความมุ่งเน้นที่จะมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และคุ้มค่าสูงสุดเป็นหลัก เพื่อให้ลูกค้าของเรามีความพึงพอใจตลอดการรับบริการ

บริษัท เอ็กซ์ทรีมเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ โซลูชั่น จำกัด

          ก่อตั้งโดย กลุ่มผู้บริหารที่มีประสบการณ์การทำงานอันยาวนานทั้งในด้านโรงงานอุตสาหกรรม และธุรกิจด้านการบริการ  มีความเชี่ยวชาญสูงในงานทางด้านวิศวกรรมและนวัตกรรมสมัยใหม่ โดยดำเนินธุรกิจในด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ ออกแบบ ติดตั้งทางด้านระบบปรับอากาศ ระบบทำความเย็น Clean Cold room system ระบบไฟฟ้าประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงการบริการให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลทางวิศวกรรม สำหรับธุรกิจใหม่และการขยายธุรกิจเดิม นอกจากนี้บริษัทได้เล็งเห็นถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า ทางบริษัทจึงได้มีการดำเนินกิจการในส่วนของงานระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตภัณฑ์หลากหลายที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ระบบปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์และระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติ เพื่อรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีในอนาคตสำหรับธุรกิจทุกประเภท โดยบริษัทมีความมุ่งเน้นที่จะมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และคุ้มค่าสูงสุดเป็นหลัก เพื่อให้ลูกค้าของเรามีความพึงพอใจตลอดการรับบริการ

JOB REFERENCE