Company Introduction

บริษัท เอ็กซ์ทรีมเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ก่อตั้งโดย กลุ่มผู้บริหารที่มีประสบการณ์การทำงานอันยาวนานทั้งในด้านโรงงานอุตสาหกรรม และธุรกิจด้านการบริการ  มีความเชี่ยวชาญสูงในงานทางด้านวิศวกรรมและนวัตกรรมสมัยใหม่ โดยดำเนินธุรกิจในด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ ออกแบบ ติดตั้งทางด้านระบบปรับอากาศ ระบบทำความเย็น Clean Cold room system ระบบไฟฟ้าประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงการบริการให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลทางวิศวกรรม สำหรับธุรกิจใหม่และการขยายธุรกิจเดิม นอกจากนี้บริษัทได้เล็งเห็นถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า ทางบริษัทจึงได้มีการดำเนินกิจการในส่วนของงานระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตภัณฑ์หลากหลายที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ระบบปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์และระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติ เพื่อรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีในอนาคตสำหรับธุรกิจทุกประเภท

โดยบริษัทมีความมุ่งเน้นที่จะมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และคุ้มค่าสูงสุดเป็นหลัก เพื่อให้ลูกค้าของเรามีความพึงพอใจตลอดการรับบริการ

To be the best solution for M&E by providing products and services that are high quality, safety and optimum value to our customers

 

Extremetech Engineering and Solutions Co., Ltd. was established by a group of executives with long experience working in both industrial plants and service businesses with high expertise in engineering and modern innovation. The company engages in the business of product distribution and design, installation services in heating, ventilation, air conditioning systems, cooling systems, Clean / Cold room system, electrical plumbing systems, and waste water treatment systems, including consulting and providing engineering services for new business and existing business expansion. In addition, the company has foreseen the trend of technological change, so the company has engaged in the operation of solar energy systems, innovative products, artificial intelligence, robots and automation processes system to support future technology growth for all types of businesses.

The company focuses on providing products that are high quality, safe and the highest value to ensure our customers are satisfied throughout the service as To be the best solution for M&E by providing products and services that are high quality, safety and optimum value to our customers

 

 

Extremetech Group

บริษัท เอ็กซ์ทรีมเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2562 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยนายวีระพล หิรัญวิวัฒน์กุล กรรมการของบริษัทผู้มีประสบการณ์การทำงานทางด้านวิศวกรรมมาเป็นเวลามากกว่า 40 ปี

เพื่อดำเนินธุรกิจหลากหลายประเภททางด้านการบริการ ออกแบบและติดตั้งงานระบบปรับอากาศ ระบบทำความเย็น ระบบไฟฟ้าประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบกระบวนการอัตโนมัติ โดยทีมงานและบุคคลากรที่มีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีในทุกรูปแบบ

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างมั่นคงและรวดเร็วภายในเวลาอันสั้นด้วยประสบการณ์และความสามารถของทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และส่งมอบการบริการที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้า

 

Extremetech Engineering and Solution Co., Ltd. was established in 2019 with a registered capital of 5 million baht by Mr. Werapon Hirunviwatkul directors of companies with over 40 years of engineering experience.

In order to operate a variety of services, design, and installation of air conditioning systems, cooling systems, electrical systems, plumbing waste water treatment system, solar system, and automated process systems by a talented and skilled team of engineering and technology in all forms.

The company is committed to growing steadily and quickly within a short time with the experience and ability of a team of experts and delivering the highest quality service to customers.